برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

استراتژي جبران خدمات گروه‌های خاص

سرپرستان: سرپرستان رابط ميان تقاضاهاي مديران بالاتر در مورد توليدات و نيازهاي كاركنان در مورد پاداش‌ها، تقویت‌ها و مشاوره‌های كلي می‌باشند. چالش اصلي در جبران خدمات سرپرستان برابر می‌باشد. سال‌های زيادي استراتژي اين بود كه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

جبران خدمات

اثربخشی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی به متناسب بودن آن با گام‌های توسعه سازمان بستگی دارد. همان‌گونه که سازمان رشد و توسعه پیدا می‌کند، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و رویه‌های مدیریت منابع انسانی باید جهت تناسب با نیازها ادامه مطلب…